S maskin CNC fräs. –Vi hjälper dig hitta rätt CNC fräs.

Här berättar vi hur du CNC fungerar. Är du intresserad av att köpa utrustning så rekommenderar vi att du väder dig till leverantören och kategorin: S Maskin CNC fräs.

Computer Numerical Control (CNC)-bearbetning är en tillverkningsprocess där förprogrammerad datorprogramvara dikterar rörelsen av fabriksverktyg och maskiner. Processen kan användas för att styra en rad komplexa maskiner, från slipmaskiner och svarvar till kvarnar och CNC-fräsar. Med CNC-bearbetning kan tredimensionella skäruppgifter utföras i en enda uppsättning uppmaningar.

CNC-processen går i motsats till – och ersätter därmed – begränsningarna för manuell styrning, där operatörer som är i drift krävs för att uppmana och styra kommandon från bearbetningsverktyg via spakar, knappar och hjul.

Hur fungerar CNC-bearbetning?
När ett CNC-system aktiveras, programmeras de önskade skärningarna in i programvaran och dikteras till motsvarande verktyg och maskiner, som utför de dimensionella uppgifterna som specificerats, ungefär som en robot.

I CNC-programmering kommer kodgeneratorn inom det numeriska systemet ofta att anta att mekanismerna är felfria, trots risken för fel, vilket är större närhelst en CNC-maskin styrs att skära i mer än en riktning samtidigt. Vill du veta mer om så kolla in leverantören och kategorin: S Maskin CNC fräs.

CNC-maskinprogrammering
Vid CNC-tillverkning drivs maskiner via numerisk styrning, där ett program är designat för att styra ett objekt. Språket bakom CNC-bearbetning kallas omväxlande för G-kod, och det är skrivet för att styra de olika beteenden hos en motsvarande maskin, såsom hastighet, matningshastighet och koordination.

I grund och botten gör CNC-bearbetning det möjligt att förprogrammera hastigheten och positionen för verktygsmaskiners funktioner och köra dem via mjukvara i repetitiva, förutsägbara cykler, allt med liten inblandning från mänskliga operatörer. I CNC-bearbetningsprocessen skapas en 2D- eller 3D-CAD-ritning, som sedan översätts till datorkod för CNC-systemet att exekvera. Efter att programmet har matats in, ger operatören det en provkörning för att säkerställa att inga fel förekommer i kodningen.

På grund av dessa möjligheter har processen använts i alla delar av tillverkningssektorn, och CNC-tillverkning är särskilt viktig inom områdena metall- och plastproduktion. Läs mer om vilka typer av bearbetningssystem som används och hur CNC-maskinprogrammering helt automatiserar CNC-tillverkning nedan: S Maskin CNC fräs